อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

  • จังหวัดอุตรดิตถ์
  • จังหวัดอุตรดิตถ์
ประชากร จำนวน: 66723 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ Lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่
คำขวัญ คำขวัญ: เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง โดยสันนิษฐานว่ามีผู้คนมาอยู่อาศัย และตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1000 เนื่องจากมีการค้นพบกลองมโหระทึกที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองฯ ซึ่งโลหะชนิดนี้มีใช้กันอยู่ในยุคสัมฤทธิ์หรือยุคโลหะตอนต้น ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเอง
 
อุตรดิตถ์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตามตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และเป็นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งท่านเป็นขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่ตำบลชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ที่ขึ้นอยู่กับเมืองพิชัย แต่เนื่องจากสมัยนั้น เมื่อพ่อค้าจะนำสินค้าขึ้นจากเมืองหลวงพระบาง น่าน หรือเมืองทางเหนืออื่น ๆ เพื่อไปขายทางใต้ เช่น นครสวรรค์ อยุธยา พิษณุโลก กรุงเทพฯ หรือจะนำสินค้าจากทางใต้เพื่อขึ้นไปทางเหนือ ก็จะต้องแวะพักกันตามท่าน้ำจอดเรือของบางโพธิ์ท่าอิฐ
 
ทำให้เกิดการค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า และวัฒนธรรม ตลอดจนถึงการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนต่าง ๆ ตามแนวลำน้ำขึ้น บางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน มีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเมื่อถึงในสมัยของรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ และก็ยังคงเป็นเมืองขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่
 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์นั้นมีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นและตั้งเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนถึงทุกวันนี้
แผนที่ อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์
คำค้น คำค้น: อุตรดิตถ์เที่ยวอุตรดิตถ์ ที่เที่ยวอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนที่อุตรดิตถ์ แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวอุตรดิตถ์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุตรดิตถ์(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ตรอน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าปลา(14)

https://www.lovethailand.org/อ.น้ำปาด(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ฟากท่า(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโคก(9)

https://www.lovethailand.org/อ.พิชัย(10)

https://www.lovethailand.org/อ.ลับแล(20)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองแสนขัน(3)