หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน


จำนวน : 242,742คน

คำขวัญ :หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนด้านตะวันตกของไทย มีความโดดเด่นในหลายลักษณะ ทั้งสภาพภูมิประเทศและความหลากหลายของประชากร จากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศ โดยมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 3 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศในแผนที่ภาคเหนือ
 
แม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในที่เที่ยวภาคเหนือ ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอก” เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็นและมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปี มีป่าไม้หนาแน่น ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์สวยงาม มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาคเหนือ และเอกลักษณ์ด้านอาหารเหนือ อาหารพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารเหนืออร่อยๆ และอาหารเหนือแปลกๆ ให้เลือกรับประทานอีกมากมาย
 
และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และยังเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติมากมาย จึงนับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค และของประเทศไทย
 
ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองแม่ฮ่องสอนเดิมเป็นชุมชนบ้านป่า ไม่มีผู้ใดมาปกครอง มีชาวไทยใหญ่บางส่วนจากชายแดนประเทศสหภาพพม่าที่อพยพเข้ามาทำมาหากิน ทำไร่ทำสวนเป็นบางฤดูกาล ดังนั้นความสำคัญของเมืองนี้ในสมัยนั้น จึงเป็นเพียงทางผ่านของกองทัพพม่า ที่เดินทัพไปยังกรุงศรีอยุธยาหรือหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทย
 
ในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคำสั่งให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรียง) และเมืองปาย จึงตั้งเป็นเขตปกครองที่เรียกว่า “บริเวณเชียงใหม่ตะวันตก” เป็นตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองขุนยวม
 
จึงย้ายไปตั้งที่เมืองยวมในปี พ.ศ. 2446 ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้เปลี่ยนชื่อเขตอีกครั้งเป็น “บริเวณพายัพเหนือ” ต่อมาย้ายที่ว่าการไปตั้งที่เมืองแม่ฮ่องสอน และขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ
 
ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็น “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
 
ทิปส์ท่องเที่ยว
- การเข้าพักหรือเที่ยวชมปางอุ๋ง จะต้องติดต่อขอรับบัตรอนุญาตไปที่ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในตัวเมืองก่อน หากไม่มีบัตรอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาติ จะไม่สามารถขึ้นไปยังปางอุ๋งได้
 
- เที่ยวปายในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในฤดูหนาว ควรจะจองที่พักก่อนล่วงหน้า
 
- สำหรับผู้ที่เมารถง่าย หากจะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข 1095 ควรเตรียมยาแก้เมารถไปด้วย เพราะเส้นทางคดเคี้ยว
 
- สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ควรจะเตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ เมมโมรีการ์ด และแบตเตอรีไปให้พร้อม และพอเพียง เพราะอาจหาซื้อได้ยาก 

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(82/132)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(1)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(4)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(19)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(2)

น้ำตก น้ำตก(12)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(5)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(2)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)