บุรีรัมย์

บุรีรัมย์

  • จังหวัดบุรีรัมย์
  • จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากร จำนวน: 57436 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ Lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่
คำขวัญ คำขวัญ: เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

บุรีรัมย์ คือดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ จึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 
นอกจากนี้ บุรีรัมย์ยังได้รับสมญานามว่าดินแดนปราสาทหิน อันมากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์
 
จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่าง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือ พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย เป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาและภูมิประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟ มีเนื้อที่ประมาณ 10,321 ตารางกิโลเมตร จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ
 
จากการศึกษาของนักโบราณคดี พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือมีการค้นพบหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผา ภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า " เครื่องถ้วยเขมร " ซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 อยู่ทั่วไป
 
หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่า บุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ บุรีรัมย์จึงได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้
 
จังหวัดบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอประโคนชัย อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอกระสัง อำเภอบ้านกรวด อำเภอคูเมือง อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอละหานทราย อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน 
แผนที่ บุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
คำค้น คำค้น: บุรีรัมย์เที่ยวบุรีรัมย์ ที่เที่ยวบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่บุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ข่าวบุรีรัมย์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองบุรีรัมย์(23)

https://www.lovethailand.org/อ.คูเมือง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.กระสัง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.นางรอง(11)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองกี่(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ละหานทราย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประโคนชัย(20)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านกรวด(13)

https://www.lovethailand.org/อ.พุทไธสง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำปลายมาศ(8)

https://www.lovethailand.org/อ.สตึก(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะคำ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.นาโพธิ์(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหงส์(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พลับพลาชัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยราช(9)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนสุวรรณ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ชำนิ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านใหม่ไชยพจน์(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนดินแดง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านด่าน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แคนดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เฉลิมพระเกียรติ(4)