หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.สุโขทัย > อ.ศรีสัชนาลัย > ต.หนองอ้อ > ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย


สุโขทัย

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย (สุนทรี ขนาดนิด) ประเพณีภาคเหนือ (ประเพณีไทย)และวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่ตั้ง เลขที่ 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์: 055-671321 ประวัติของหน่วยงาน เป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ก่อตั้งโดย ครูสุนทรี ขนาดนิด
 
ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ. 2546 โดยมีนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ลูกสาวของครูสุนทรีเป็นผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย
 
มีการบริหารร่วมโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว และมีสมาชิกของกลุ่มฯ เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา ในศูนย์การเรียนแห่งนี้ ความสำคัญ
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนและส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
 
ซึ่งได้รับการต่อยอดงบประมาณจากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการจัดทำสื่อการสอนเรื่องการทอผ้าประเภทต่างๆและเปิดเว็บไซด์ของศูนย์การ เรียนฯ เพื่อให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นไปได้โดยง่าย เร็ว และสะดวกต่อผู้ที่มีความสนใจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ศูนย์การเรียนฯ ได้จัดทำโครงการสอนการทอผ้าประเภทต่างๆ ผลงาน รางวัลที่ได้รับ

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมวดหมู่: ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กลุ่ม: ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(10)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(40)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(9)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(5)

น้ำตก น้ำตก(8)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)