มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

ประชากร จำนวน: 1326 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพัฯธ์ 2529 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านการจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
 
นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 
จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 วิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2537 วิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาจนในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 คณะวิชา 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร ในปี 2539 จัดตั้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (MPA) และในปี 2551 เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขา วิชาการบริหารอุดมศึกษา
 
วิทยาลัยภาคกลางได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยภาคกลาง” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2545
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.tuct.ac.th
โทร โทร: 056801629, 056801822-4
มือถือ มือถือ: 0865234862
แผนที่ มหาวิทยาลัยภาคกลาง แผนที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครสวรรค์(2)