หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงราย > อ.เมืองเชียงราย > ต.บ้านดู่ > มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ชม 5631 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Rating: 4.1/5 (7 votes)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า"สถาบันราชภัฎ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา
 
สถาบันราชภัฎสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ เป็นนิติ บุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมใน กระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538

เว็ปไซต์ : www.crru.ac.th

โทร : 053776000

แฟกซ์ : 053776001

มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ปีที่แล้ว

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงราย(1)