วัดโตนดหลวง

วัดโตนดหลวง

วัดโตนดหลวง

ประชากร จำนวน: 6238 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโตนดหลวง ตั้งอยู่บ้านโตนดหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 10.50 เมตร ยาว20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 32 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2503 เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็นอาคารไม้ทรงไทยประยุกต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 32 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเหล็ก 1 หลัง สร้างด้วยไม้ 1 หลัง นอกจากนี้มีอาคาร โรงครัว ปูชนียวัตถุ มีประประธานประจำอุโบสถ
 
วัดห้วยทรายใต้ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2360 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อุโบสถของวัดนี้สร้างแบบมหาอุตม์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2380 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10.50 เมตร ยาว 20 เมตร  
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระพลัด รูปที่ 2 พระเทียน รูปที่ 3 พระสุข อินฺทโชโต รูปที่ 4 พระครูพินิจสุตคุณ รูปที่ 5 พระแผ่ว ปณฺฑิโต รูปที่ 6 พระครูภาวนาวัช โรภาส รูปที่ 7 พระครูย้อน ธมฺมวํโส พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2500 โรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญ พ.ศ.2517 ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2535
แผนที่ วัดโตนดหลวง แผนที่วัดโตนดหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโตนดหลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)