คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(จ.เพชรบุรี อ.ชะอำ)
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง)
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
(จ.เพชรบุรี อ.เขาย้อย)
งานพระนครคีรีเมืองเพชร

งานพระนครคีรีเมืองเพชร
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
ประเพณีท้องถิ่นฉลากหาบ

ประเพณีท้องถิ่นฉลากหาบ
(จ.เพชรบุรี อ.บ้านลาด)
วัฒนธรรมชาวเขาเผ่ากะหร่าง

วัฒนธรรมชาวเขาเผ่ากะหร่าง
(จ.เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน)
พิธีกวนข้าวทิพย์ของวัดบันได

พิธีกวนข้าวทิพย์ของวัดบันได
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
มอญคั่ง

มอญคั่ง
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)
ประเพณีเห่เรือองค์

ประเพณีเห่เรือองค์
(จ.เพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี)