วัดวังพุไทร

วัดวังพุไทร

วัดวังพุไทร

ประชากร จำนวน: 7987 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวัดพุไทร ตั้งอยู่เลขที่ 34 บ้านพุไทร ถนนเขาย้อย - หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าหล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 123 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดลำห้วย
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7.10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเล็ก 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 13 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง
 
และตึก 11 ลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และสร้างแบบศิลปะสมัยรัชกาลที่ 4 ประยุกต์ ขนาดฐานกว้าง 12.50 เมตร สูงตลอดยอด 26.50 ประดับฉัตร 7 ชั้น สูง 3 เมตร ในเจดีย์ประดิษฐาน พระพุทธรูปมีนามว่า พระไพรพินาศ ซึ่งจำลองแบบมาจาก วัดบวรเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
วัดวังพุไทร ตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2536 เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2516 ผู้สร้างวัดคือ นายเยื้อน พรหมพจน์ เห็นว่าบริเวณตำบลหนองหญ้าปล้อง มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เหมาะแก่การสร้างวัด จึงได้กราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร
 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก เสด็จไปทอดพระเนตรพื้นที่ และดำริเห็ชอบให้สร้างวัดขึ้น โดยให้ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน วังพุไทร มาจนปัจจุบันได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2537 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22.20 เมตร ยาว 33.00 เมตร
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส  คือ พระครูสรภัญญประกาศ(บุญสม) พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
แผนที่ วัดวังพุไทร แผนที่วัดวังพุไทร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวังพุไทร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)