หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.แม่สาบ > วัดงาแมง


เชียงใหม่

วัดงาแมง

วัดงาแมง

Rating: 3.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดงาแมง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ที่ 3 (บ้านงาแมง) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2369 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2528 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 5 ไร่ 49 ตารางวา
 
วัดงาแมง ประวัติความเป็นมาเดิมบริเวณนี้จะปกคลุมด้วยต้นอ้อ ต้นแขม อยู่สองข้างลำน้ำแม่สาบซึ่งจะสูงมาก ท่วมหลังช้างได้ ขณะนั้นมีช้างพลายเชือกหนึ่งที่งาทั้งสองผุ(เป็นแมง:ภาษาถิ่น)ทำให้เกิดการอักเสบ และตายลงบริเวณทุ่งป่าแขม
 
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยมีพ่อเฒ่าหนานมันละ เป็นผู้ตั้งหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านงาแมงและตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน นามเจ้าอาวาส พระครูสุวัฒน์วรธรรม ฉายา ฐานวโร ตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง
 
ความสำคัญ 1.พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนเก่าแก่ 2.พระพุทธรูปทองเหลืองพระพุทธชินราชจำลอง พระประธานในศาลา 3. เจดีย์สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 4. สร้างบันไดนาคยาว 80 เมตร สร้างเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 5. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลแม่สาบ 6. เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2519 
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย 1. อุโบสถ กว้าง 6.50 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 3. ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2538
 
4. กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน 1 หลัง และตึก จำนวน 1 หลัง 5. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง 6. เจดีย์ 7. บันไดนาค ยาว 80 เมตร 8. โรงครัว

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดงาแมง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)