หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เปียงหลวง > วัดม่วงเครือ


เชียงใหม่

วัดม่วงเครือ

วัดม่วงเครือ

Rating: 3.4/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่วงเครือ ตั้งอยู่บ้านม่วงเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2448
 
ตามที่ทางวัดแจ้งมา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 85 วา จดถนน ทิศใต้ประมาณ 85 วา จดป่าช้า ทิศตะวันออกประมาณ 105 วา จดถนน และหมู่บ้าน ทิศตะวันตกประมาณ 105 วา จดถนนและหมู่ล้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ วิหาร และกุฏิสงฆ์
 
วัดม่วงเครือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2448 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระดวงจันทร์ อินทวํโส พ.ศ. 2546-2520 รูปที่ 2 พระแดง อาภาทโร พ.ศ. 2520-2522  
 
รูปที่ 3 พระเริญ สีลานนฺโธ พ.ศ. 2522-2523 รูปที่ 4 พระบุญเป็ง ยาณธโร พ.ศ. 2523-2523 รูปที่ 5 พระใบฏีกาบุญช่วย กนฺตาจาโร พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ตอนนี้ยังไม่มีท่านเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดม่วงเครือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)