หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ขี้เหล็ก > วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)


เชียงใหม่

วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)

วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)

Rating: 2.2/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีชลธาร เดิมชื่อว่าวัด “ห้วยน้ำริน” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านห้วยน้ำริน เลขที่ 114 หมู่ที่ 3 ถนนโชตนา เชียงใหม่ - ฝาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ งาน 43 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 21728 เล่มที่ 218 หน้า 28 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ จรดตลาดบ้านห้วยน้ำริน ทิศใต้ จรดโรงเรียนบ้านห้วยน้ำริน ทิศตะวันออก จรดถนนโชตนา เชียงใหม่ - ฝาง ทิศตะวันตก จรดคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง 
 
ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านห้วยน้ำริน ได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ครั้งที่กรมชลประทานยังไม่ได้ขุดคลองส่งน้ำผ่านหมู่บ้านนั้น ลักษณะของหมู่บ้านเป็นที่ราบสูงและเอียงไปทางด้านทิศตะวันออก และทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านนั้นมีแอ่งน้ำเล็ก ๆ อยู่
 
ซึ่งชาวบ้านโดยทั่วไปมักจะเรียกกันติดปากว่า “ห้วยริน” คือจะมีน้ำไหลรินออกมาจากรู เท่ากระบอกไม้ไผ่ตลอดเวลา ไม่ว่าฤดูกาลไหน ๆ น้ำจะไหลออกจากรูสู่ห้วยนี้ตลอดเวลา ซึ่งที่อื่น ๆ นั้นบางฤดูกาลเช่น หน้าแล้งน้ำในหมู่บ้านจะไม่มีใช้ คือบ่อน้ำจะแห้ง
 
ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ แต่ที่ห้วยรินนี้อยู่ในพื้นที่สูงแต่จะมีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลา เมื่อบ่อน้ำในหมู่บ้านแห้งชาวบ้านทั้งหลายก็ได้อาศัยน้ำจากในห้วยดังกล่าวนี้ นำไปดื่มไปใช้กันเรื่อยมา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านห้วยน้ำริน”
 
 พอต่อมาระยะหลัง ๆ กรมชลประทานได้ขุดคลองส่งน้ำ พอดีก็ขุดผ่านบริเวณห้วยดังกล่าวนี้ ในการขุดคลองชลประทานก็ไม่รู้ว่าจะเอาดินที่ขุดแล้วไปทิ้งไว้ที่ไหน ก็เลยเอาไปถมตรงห้วยนี้ จนทำให้ห้วยรินสภาพเดิมนั้นไม่หลงเหลืออยู่จวบจนทุกวันนี้ แต่ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวประชาชนในหมู่บ้านจัดทำสวนสมเด็จย่า ฯ
 
มีการปลูกต้นไม้ พระครูอุดมวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่ริมในสมัยนั้น จึงได้ตั้งชื่อวัดให้ใหม่เป็น “วัดศรีชลธาร” ความหมายก็คือ “ห้วยน้ำริน” เดิมทีนั้นมีประชาชนได้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานไม่กี่หลังคาเรือน นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ช่วยกันก่อตั้งวัดขึ้นที่กลางทุ่งนา เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่สาธารณะว่างเปล่าตั้งมาได้นานพอสมควรจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามีการสร้างอุโบสถ
 
กาลต่อมาสถานที่ดังกล่าวไม่อำนวยความสะดวกให้ในหลาย ๆ ด้าน ประชาชนจึงได้พร้อมใจกันย้ายวัดเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน (ตรงข้ามกับวัดที่อยู่ปัจจุบัน) ช่วงระยะนั้นโรงเรียนประชาบาลยังไม่มี ก็ได้อาศัยวัดเป็นสถานที่เรียนหนังสือ ตั้งวัด ณ จุดนี้นานพอสมควร ถนนโชตนา (เชียงใหม่ - ฝาง) ได้ตัดผ่านทางด้านหลังวัด
 
จึงทำให้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะย้ายวัดไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม จึงได้พร้อมใจจับจองพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตก (ที่ตั้งวัดปัจจุบัน) ต่อมาได้มีการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ เช่น กุฏิ วิหาร ตลอดถึงเสนาสนะต่าง ๆ ประชากรของหมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้น
 
ทำให้ความเจริญทางด้านต่าง ๆ ติดตามมา เจ้าอาวาสในสมัยนั้นได้ทำหนังสือถึงกรมการศาสนา เพื่อขออนุญาตตั้งเป็นวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดโดยสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2480 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2498 และได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2500 มีพระมหาดวง ฐิตวีโร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีชลธาร (ห้วยน้ำริน)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)