หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยเต่า > ต.โปงทุ่ง > วัดท่าครั่ง


เชียงใหม่

วัดท่าครั่ง

วัดท่าครั่ง

Rating: 3.5/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าครั่ง ตั้งอยู่บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่กินตั้งวัดท่าครั่งมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา น.ส 3
 
อาณาเขตทิศเนือประมาณ 71 วา จดทางสาธราณประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 72 วาจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ 22 วา จดที่ดินของเอกชนทิศตะวันตกประมาณ 53 วา จดที่ดินของเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบก้วยศาลาการเปรียญทรงไทยภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องเวสสันดรชาดรและพุทธประวัติ โรงครัว หอฉัน และกฏิสงฆ์ 6 หลังปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปปูน พระแก้วสำนักพุทธศรีประทีปพละแก้วสำนักเทวประทีป พระแก้วสำนักเนรมิตประทีปแบบทรงเครื่อง พระพุทธชินราชและพระพุทธรูปปูนหินอ่อน
 
ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2450 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 25 พ.ศ. 2533 พระครูสุจิตธรรมสาร เขมจาโร เจ้าอาวาสวัดท่าครั่ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่าครั่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)