หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.แม่เหียะ > วัดอุโบสถ


เชียงใหม่

วัดอุโบสถ

วัดอุโบสถ

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุโบสถ ตั้งอยู่เลขที่ 67 บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ภายในเนื้อที่ 5 ไร่ อันประกอบด้วยศาสนวัตถุหลายอย่างในวัด ไล่ไปตั้งแต่ อุโบสถ ศาลาบําเพ็ญกุศล พระเจดีย์ วิหารพระเจ้าทันใจ และวิหารหลังใหม่ ซึงสร้างขึ้นบนที่เดิมของ วิหารหลังเก่าที่ชํารุดทรุดโทรม
 
ตามประวัติบอกว่า วัดอุโบสถ สร้างขึ้นเมือ พ.ศ. 2135 เดิมก็ชื่อ วัดอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2210 ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดก็มีกันดังต่อไปนี้
 
อุโบสถไม้เก่าแก่อายุกว่า 150 ปี เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น หน้าบันประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษา และแก้วอังวะรูปร่างคล้ายอัญมณี ราวบันไดมีรูปปั้นเทวดา 2 องค์ แต่น่าเสียดายที่พระอุโบสถหลังนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม
 
นอกจากนี้ภายในอุโบสถของวัดอุโบสถยังมีแผ่นไม้มีฐานกว้างประมาณ 1 ศอก เคลือบด้วยอิฐดินเผา จารึกตัวอักษรคําเมืองโบราณ (หนังสือประชุมจารึกล้านนา เล่ม 10 จารึกในจังหวัดเชียงใหม่  ภาค 2 มีสองด้าน ลงลัคนาเป็นไชยะดิถีในโอกาสการสร้างอุโบสถหลังนี้ เมือ พ.ศ. 2390)
 
พระเจดีย์ อยู่ด้านหลังพระวิหาร ศิลปะล้านนาอิทธิพลสุโขทัย องค์เจดีย์มีกำแพงแก้วล้อมรอบอยู่ แต่ละมุมมีฉัตรประดับไว้ ฐานด้านล่างสุดเป็นสี่เหลี่ยม มีลายปูนปั้น 12 นักษัตรอยู่โดยรอบ เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวย่อเก็จ รองรับกับฐานอีกชั้นหนึ่ง
 
ซึ่งในแต่ละด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถัดขึ้นไปเป็นชั้นมาลัยเถาแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้นรับกับองค์ระฆังคว่ำ ส่วนยอดเป็นฉัตรสีทอง 9 ชั้น
 
พระวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น หน้าบันเป็นงานแกะสลักไม้รูปพรรณพฤกษา และลิง ราวบันไดเป็นรูปมกรคายนาค ผนังด้านนอกบริเวณประตูทางเข้าเป็นจิตรกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงโอวาทปาติโมกข์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ส่วนที่ฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ และทศชาติชาดก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุโบสถ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)