หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ช้างม่อย > วัดป่าแพ่ง


เชียงใหม่

วัดป่าแพ่ง

วัดป่าแพ่ง

Rating: 2.9/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าแพ่ง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 117 ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 17585 ลงเมื่อวันที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2446 พ่อบุญนางได้มอบที่ดินที่เป็นดงไม้แพ่ง(สะแก)
 
จากเจ้าอินถาโรรสสุริยะวงศ์ (เจ้าองค์ที่ 8 สร้าง)และได้อาราธนานิมนต์พระภิกษุจากวัดชมพู คือ พระครูบาขาว เคพวฺโส มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก โดยมีชาวบ้าน
 
วังสิงฆ์คำมาทำบุญที่อารามสงฆ์ป่าแพ่งแห่งนี้ตลอดมาและได้ก่อสร้าง วิหาร,เจดีย์ หอไตร กุฏิสงฆ์ ตามกำลังศรัทธา พ.ศ.2461 ได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมา อุโบสถกว้าง 60 เมตร ยาว 58 เมตร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2461 จนถึงปัจจุบันนี้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าแพ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)