หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หายยา > วัดนันทาราม


เชียงใหม่

วัดนันทาราม

วัดนันทาราม

Rating: 3.8/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนันทาราม ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยวภาคเหนือ ตั้งอยู่บนถนนนันทาราม ซอย 5 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นวัดในเชียงใหม่ ใกล้กับถนนวัวลาย ถนนคนเดินวันเสาร์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่
 
ตำนานนั้นเล่าว่าเมื่อครั้งพุทธกาล หลังจากออกพรรษา โดยพระพุทธเจ้าเสด็จเทศนาธรรมแก่ชาวบ้าน และเหล่าเทวดาทั้งหลาย จนกระทั่งมาถึงเมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรงมอบพระเกศา 1 พระองค์ (ผม 1 เส้น) โดยให้กับแต่ละวัดที่เสด็จไปเยือน
 
เมื่อเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ทรงผ่านกระท่อมหลังหนึ่งในสวนป่าไผ่ของนายธะมิระ นายธะมิระจึงอารธนาพระพุทธองค์ให้พักค้างแรมในกระท่อมของตน และถวายภัตตาหารเช้า หลังจากฉันท์ภัตตาหารเสร็จ
 
พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า “ฐานะที่นี้จะเป็นอารามอันหนึ่งในภายภาคหน้า ก็ได้ชื่อว่านันทาราม หรือนันตาราม” จากนั้นแล้วพระองค์จึงทรงปลงพระเกศามอบให้นายธะมิระ 1 เส้น โดยนายธะมิระจึงสร้างเจดีย์ขึ้นบริเวณป่าไผ่แห่งนี้ ซึ่งกลายเป็นวัดนันทารามในปัจจุบัน
 
วัดนันทาราม เจริญรุ่งเรืองมากในอดีต และได้รับสถาปนาเป็นหนึ่งในพระอารามสำคัญทั้ง 8 แห่งของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยวัดสังฆาราม (วัดเชียงมั่นใน), วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด), วัดโชติการาม (วัดเจดีย์หลวง), วัดตโปทาราม (วัดร่ำเปิง), วัดบุพผาราม (วัดสวนดอก), วัดฑีฆาวะวัสสาราม, (วัดเชียงยืน) วัดบุพพาราม และวัดนันทาราม
 
ชาวนครเชียงใหม่ยกย่องให้วัดทั้ง 8 แห่งข้างต้นเป็นวัดสำคัญประจำเมืองสืบต่อกันมา แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสำคัญในอย่างไร สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่เก็บพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
 
พระวิหารของวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2405 นั้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนศิลปกรรมล้านนาบริสุทธิ์ หน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษา ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่น นั้นจะแตกต่างจากวิหารแห่งอื่น ๆ กล่าวคือบริเวณราวบันไดซ้ายขวาจะมีพญาครุฑ บิดแขนโอบรอบอกพญานาค อาจเป็นสัญลักษณ์แสดงพระยศในฐานะเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 
พระบรมธาตุเจ้าเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเจดีย์ศิลปะล้านนาอิทธิพลสุโขทัย ตามประวัติของวัดบันทึกไว้ว่าเมื่อปี พ.ศ. 2062 พระเจ้าปนัดดาธิราชฯ ทรงดำริสร้างพระเจดีย์สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร
 
ครอบพระเจดีย์องค์เดิมที่สูงเพียง 1.5 เมตร ต่อมาปี พ.ศ. 2504 มีการปิดทองพระธาตุใหม่ และหล่อฉัตรจัตุรมุขทั้งสี่ด้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2527 ได้หุ้มแผ่นทองเหลือง จำนวน 1,304 แผ่นรอบองค์พระเจดีย์ ล่าสุดคือการบูรณะในปี พ.ศ. 2542
 
วิหารหลวงพ่อเพชร นั้นจะอยู่ทางทิศใต้พระบรมธาตุเจ้าเจดีย์ ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารปูนศิลปะล้านนา ซึ่งจะประดับด้วยลายปูนปั้นพรรณพฤกษา โดยภายในนั้นจะประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี
 
หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารทางด้านทิศเหนือข้างๆ กับพระบรมธาตุเจดีย์เจ้า เป็นอาคารปูนสองชั้นศิลปะล้านนาประยุกต์ สีขาว โดดเด่น สวยงาม แต่ละด้านมีซุ้มประตู แต่ละมุมประดับด้วยปูนปั้นรูปนางอัปสรสามตน
 
พระพุทธไสยาสน์โบราณองค์ใหญ่ ไม่พบหลักฐานการสร้าง หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ทอดพระเนตรองค์พระเจดีย์ 
 
วัดนันทาราม เป็นวัดสำคัญตั้งแต่อดีต เคยเป็นสถานที่ถวายเพลิงพระบรมศพพระเจ้ายอดเชียงราย และเคยเป็นที่พำนักของพระราชาคณะชั้นสมเด็จ คือ สมเด็จพระธรรมกิตติ เป็นศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ บริเวณวัดกว้างขวาง รมรื่น มีต้นไม้สูงใหญ่มาก เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนรอบๆ วัด ตอนเย็นมีกิจกรรมออกกำลังกายมากมาย เช่น การเต้นแอโรบิก วิ่งจ๊อกกิ้ง ฟุตบอล เป็นต้น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 วันที่แล้ว

แผนที่วัดนันทาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)