คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสุราษฎร์ธานี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กาญจนดิษฐ์(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนสัก(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะสมุย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะพะงัน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยา(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าชนะ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คีรีรัฐนิคม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พนม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าฉาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านนาสาร(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านนาเดิม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสระ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระแสง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พุนพิน(3)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดสวนโมกขพลาราม

วัดสวนโมกขพลาราม
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดรัตนาราม (วัดแก้ว)

วัดรัตนาราม (วัดแก้ว)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดหลง

วัดหลง
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)
วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)

วัดเขาถ้ำ (สวนสุวรรณโชติการาม)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน)
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก)
วัดถ้ำวราราม (วัดถ้ำปลา)

วัดถ้ำวราราม (วัดถ้ำปลา)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนม)
วัดถ้ำคูหา

วัดถ้ำคูหา
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์)
วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดเจดีย์แหลมสอ

วัดเจดีย์แหลมสอ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู)

วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดแหลมสุวรรณาราม (วัดปลายแหลม)

วัดแหลมสุวรรณาราม (วัดปลายแหลม)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดสำเร็จ

วัดสำเร็จ
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดละไม (ศูนย์วัฒนธรรมละไม)

วัดละไม (ศูนย์วัฒนธรรมละไม)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย)
วัดถ้ำสิงขร

วัดถ้ำสิงขร
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม)
วัดสุนทรนิวาส (วัดประดู่)

วัดสุนทรนิวาส (วัดประดู่)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
วัดศานติไมตรี

วัดศานติไมตรี
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
วัดแหลมท้องทราย

วัดแหลมท้องทราย
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี)
วัดทุ่งกง

วัดทุ่งกง
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์)
วัดสุคนธาราม (วัดม่วง)

วัดสุคนธาราม (วัดม่วง)
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก)
วัดจำปา

วัดจำปา
(จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา)