คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพังงา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะกั่วทุ่ง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะกั่วป่า(2)

https://www.lovethailand.org/อ.คุระบุรี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ท้ายเหมือง(3)

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล และ อุทยานแห่งชาติทางบก ซึ่งอุทยานแห่งชาติทางบกนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา จุดประสงค์ของการมีอุทยานแห่งชาติก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ๆ
 
อุทยานแห่งชาติ ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "national park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครอง ทรัยากรทางธรรม ชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม
วนอุทยานสระนางมโนห์รา

วนอุทยานสระนางมโนห์รา
(จ.พังงา อ.เมืองพังงา)
ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา

ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
(จ.พังงา อ.ท้ายเหมือง)
ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์

ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
(จ.พังงา อ.ท้ายเหมือง)
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา
(จ.พังงา อ.เมืองพังงา)
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
(จ.พังงา อ.คุระบุรี)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
(จ.พังงา อ.คุระบุรี)
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
(จ.พังงา อ.ตะกั่วทุ่ง)
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
(จ.พังงา อ.ท้ายเหมือง)
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
(จ.พังงา อ.ตะกั่วป่า)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
(จ.พังงา อ.เมืองพังงา)
อุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง

อุทยานแห่งชาติเกาะระ-เกาะพระทอง
(จ.พังงา อ.คุระบุรี)