คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองจันทบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ขลุง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าใหม่(6)

https://www.lovethailand.org/อ.โป่งน้ำร้อน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.มะขาม(4)

https://www.lovethailand.org/อ.แหลมสิงห์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สอยดาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งหางแมว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.นายายอาม(3)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดตะกาดเง้า

วัดตะกาดเง้า
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)
วัดทองทั่ว

วัดทองทั่ว
(จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี)
วัดพลับ

วัดพลับ
(จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี)
วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)

วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่)
(จ.จันทบุรี อ.แหลมสิงห์)
วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)
วัดโบสถ์เมือง

วัดโบสถ์เมือง
(จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี)
วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม
(จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี)
วัดคมบาง

วัดคมบาง
(จ.จันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี)
วัดพลูยาง

วัดพลูยาง
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)
วัดโขมง

วัดโขมง
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)
วัดขนุน

วัดขนุน
(จ.จันทบุรี อ.มะขาม)
วัดฉมัน

วัดฉมัน
(จ.จันทบุรี อ.มะขาม)
วัดปะตงวนาราม

วัดปะตงวนาราม
(จ.จันทบุรี อ.สอยดาว)
วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง)

วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง)
(จ.จันทบุรี อ.สอยดาว)
วัดโพธิ์ลังกา

วัดโพธิ์ลังกา
(จ.จันทบุรี อ.นายายอาม)
วัดนายายอาม

วัดนายายอาม
(จ.จันทบุรี อ.นายายอาม)
วัดช้างข้าม

วัดช้างข้าม
(จ.จันทบุรี อ.นายายอาม)
วัดวังแจง

วัดวังแจง
(จ.จันทบุรี อ.แก่งหางแมว)
วัดเวฬุวรรณาราม

วัดเวฬุวรรณาราม
(จ.จันทบุรี อ.ขลุง)
วัดสะพานเลือก

วัดสะพานเลือก
(จ.จันทบุรี อ.ท่าใหม่)