คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(14)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองบุรีรัมย์(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ประโคนชัย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านกรวด(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ปะคำ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านใหม่ไชยพจน์(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนดินแดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เฉลิมพระเกียรติ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 
ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
 
อนุสาวรีย์ คือสิ่งก่อสร้างในลักษณะประติมากรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงเหตุการณ์ หรือคุณความดีของบุคคล ในอดีต
ปราสาทกู่สวนแตง

ปราสาทกู่สวนแตง
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
ปราสาทวัดโคกงิ้ว

ปราสาทวัดโคกงิ้ว
(จ.บุรีรัมย์ อ.ปะคำ)
ปราสาทหนองหงส์

ปราสาทหนองหงส์
(จ.บุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง)
ปราสาทหินเมืองต่ำ

ปราสาทหินเมืองต่ำ
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(จ.บุรีรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ)
แหล่งหินตัด

แหล่งหินตัด
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด)
แหล่งเตาโบราณ

แหล่งเตาโบราณ
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด)
ปราสาทบ้านบุ

ปราสาทบ้านบุ
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย

กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
กู่ฤาษี

กู่ฤาษี
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์)
ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)

ปราสาทถมอ (บ้านละหานทรายเก่า)
(จ.บุรีรัมย์ อ.บ้านกรวด)
ปราสาทเขาไปรบัด

ปราสาทเขาไปรบัด
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง

กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง
(จ.บุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย)
คูเมืองโบราณ (คลองละลม)

คูเมืองโบราณ (คลองละลม)
(จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์)