คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุทัยธานี(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ทัพทัน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองฉาง(9)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองขาหย่าง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านไร่(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ลานสัก(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
วัดถ้ำเขาตะพาบ

วัดถ้ำเขาตะพาบ
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
วัดถ้ำเขาวง

วัดถ้ำเขาวง
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
วัดทัพทัน

วัดทัพทัน
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค)
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม

วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
วัดหนองขุนชาติ

วัดหนองขุนชาติ
(จ.อุทัยธานี อ.หนองฉาง)
วัดหนองพลวง

วัดหนองพลวง
(จ.อุทัยธานี อ.หนองขาหย่าง)
วัดอุโบสถาราม

วัดอุโบสถาราม
(จ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี)
วัดเขาวงพรหมจรรย์

วัดเขาวงพรหมจรรย์
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง

หลวงพ่อโตวัดผาทั่ง
(จ.อุทัยธานี อ.บ้านไร่)
วัดเขาโคกโค

วัดเขาโคกโค
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดดอนหวาย

วัดดอนหวาย
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดหนองกระดี่นอก

วัดหนองกระดี่นอก
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดวังสาริกา

วัดวังสาริกา
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดหนองขุย

วัดหนองขุย
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดเขาปฐวี

วัดเขาปฐวี
(จ.อุทัยธานี อ.ทัพทัน)
วัดห้วยขานาง

วัดห้วยขานาง
(จ.อุทัยธานี อ.หนองฉาง)
วัดป่าช้า

วัดป่าช้า
(จ.อุทัยธานี อ.หนองฉาง)
วัดแจ้ง

วัดแจ้ง
(จ.อุทัยธานี อ.หนองฉาง)