คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพิจิตร(11)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทรายพูน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ประทับช้าง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะพานหิน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางมูลนาก(3)

https://www.lovethailand.org/อ.โพทะเล(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สามง่าม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับคล้อ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สากเหล็ก(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ดงเจริญ(2)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดเทวประสาท

วัดเทวประสาท
(จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน)
วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)

วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์)
(จ.พิจิตร อ.ทับคล้อ)
วัดท่าช้าง

วัดท่าช้าง
(จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก)
วัดท่าหลวง

วัดท่าหลวง
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดนครชุม

วัดนครชุม
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดบ้านน้อย

วัดบ้านน้อย
(จ.พิจิตร อ.โพทะเล)
วัดพระพุทธบาทเขารวก

วัดพระพุทธบาทเขารวก
(จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน)
วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง)

วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง)
(จ.พิจิตร อ.วังทรายพูน)
วัดห้วยเขน

วัดห้วยเขน
(จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก)
วัดหัวดง

วัดหัวดง
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)

วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน)
(จ.พิจิตร อ.โพทะเล)
วัดเขารูปช้าง

วัดเขารูปช้าง
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดโพธิ์ประทับช้าง

วัดโพธิ์ประทับช้าง
(จ.พิจิตร อ.โพธิ์ประทับช้าง)
วัดโรงช้าง

วัดโรงช้าง
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดบึงตะโกน

วัดบึงตะโกน
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดวังกลม

วัดวังกลม
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดฆะมัง

วัดฆะมัง
(จ.พิจิตร อ.เมืองพิจิตร)
วัดป่าเขาน้อย

วัดป่าเขาน้อย
(จ.พิจิตร อ.วังทรายพูน)
วัดธงไทยยาราม

วัดธงไทยยาราม
(จ.พิจิตร อ.ตะพานหิน)
วัดพระพุทธบาทเขาทราย

วัดพระพุทธบาทเขาทราย
(จ.พิจิตร อ.ทับคล้อ)
วัดท่าคล้อ

วัดท่าคล้อ
(จ.พิจิตร อ.สากเหล็ก)