คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(13)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(2)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 
ในท้องถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดล้อมโดยที่ประชาคมในท้องถิ่น มีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
 
อนุสาวรีย์ คือสิ่งก่อสร้างในลักษณะประติมากรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ ระลึกถึงเหตุการณ์ หรือคุณความดีของบุคคล ในอดีต
ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
สะพานข้ามแม่น้ำแคว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่

สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ

อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
(จ.กาญจนบุรี อ.ไทรโยค)
เมืองบาดาล

เมืองบาดาล
(จ.กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี)
โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)
โบราณสถานพงตึก

โบราณสถานพงตึก
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า

โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า
(จ.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี)
แหล่งเตาเผาโบราณบ้านหมอสอ

แหล่งเตาเผาโบราณบ้านหมอสอ
(จ.กาญจนบุรี อ.ท่ามะกา)
เส้นทางเดินทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เส้นทางเดินทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
(จ.กาญจนบุรี อ.ไทรโยค)
โบราณสถานวัดบ้านน้อย

โบราณสถานวัดบ้านน้อย
(จ.กาญจนบุรี อ.พนมทวน)