คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(1)

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล และ อุทยานแห่งชาติทางบก ซึ่งอุทยานแห่งชาติทางบกนั้นจะประกอบไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา จุดประสงค์ของการมีอุทยานแห่งชาติก็เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ๆ
 
อุทยานแห่งชาติ ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "national park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครอง ทรัยากรทางธรรม ชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม
อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง

อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด)
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
(จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ)
อุทยานแห่งชาติผาแดง

อุทยานแห่งชาติผาแดง
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
อุทยานแห่งชาติขุนขาน

อุทยานแห่งชาติขุนขาน
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
อุทยานแห่งชาติแม่โถ

อุทยานแห่งชาติแม่โถ
(จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด)
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
อุทยานแห่งชาติออบขาน

อุทยานแห่งชาติออบขาน
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)

ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ป่าสนบ้านวัดจันทร์

ป่าสนบ้านวัดจันทร์
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
ขุนแม่ยะ ดอกนางพญาเสือโคร่ง

ขุนแม่ยะ ดอกนางพญาเสือโคร่ง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)