คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(5)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(2)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
บ้านคำปุน

บ้านคำปุน
(จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ)
ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน

ธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนที่บ้านชีทวน
(จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
หอไตรหนองขุหลุ

หอไตรหนองขุหลุ
(จ.อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล)
ปราสาทบ้านเบญ

ปราสาทบ้านเบญ
(จ.อุบลราชธานี อ.ทุ่งศรีอุดม)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
บั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค
(จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม)
ช่องอานม้า

ช่องอานม้า
(จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน)
พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม)

ภาพเขียนโบราณ (ผาแต้ม)
(จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม)
ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)
รำตังหวาย

รำตังหวาย
(จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ)
ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน)

ซากเรือโบราณ (วัดอัมพวัน)
(จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน)
ปราสาททองหลาง

ปราสาททองหลาง
(จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม)
ประเพณีแข่งขันเรือยาว

ประเพณีแข่งขันเรือยาว
(จ.อุบลราชธานี อ.สว่างวีระวงศ์)
ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
(จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี)