คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(1)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(8)

น้ำตก น้ำตก(1)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
วังใหญ่

วังใหญ่
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย)
ผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน)

ผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
ทุ่งกุลาร้องไห้

ทุ่งกุลาร้องไห้
(จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ)
เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าผาน้ำทิพย์

เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าผาน้ำทิพย์
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
น้ำตกถ้ำโสดา

น้ำตกถ้ำโสดา
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
บึงเกลือ (ทะเลอีสาน)

บึงเกลือ (ทะเลอีสาน)
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ)
ท่าดอนกอกแม่น้ำชี

ท่าดอนกอกแม่น้ำชี
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
ภูแผงม้า

ภูแผงม้า
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย)
แหลมพยอม

แหลมพยอม
(จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง)
บึงโดน

บึงโดน
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ)
อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้

อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตน์)
กุดติ้ว

กุดติ้ว
(จ.ร้อยเอ็ด อ.อาจสามารถ)
ฝายพนมไพร-ยโสธร

ฝายพนมไพร-ยโสธร
(จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร)
อ่างเก็บน้ำวังนอง

อ่างเก็บน้ำวังนอง
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่

อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
(จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก)
อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬

อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า‬
(จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด)
อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

อ่างเก็บน้ำธวัชชัย
(จ.ร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี)