คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
กำแพงเมืองเก่า และประตูเมือง

กำแพงเมืองเก่า และประตูเมือง
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(จ.สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า
(จ.สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย

โบราณสถานบึงหนองสาหร่าย
(จ.สุพรรณบุรี อ.ดอนเจดีย์)
งานประเพณีทิ้งกระจาด

งานประเพณีทิ้งกระจาด
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
(จ.สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง)
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์)

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร (อุทยานมังกรสวรรค์)
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
(จ.สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง)
แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร

แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
(จ.สุพรรณบุรี อ.หนองหญ้าไซ)