คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(5)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(9)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์)

บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านหลวงวิชาเยนทร์)
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
ปรางค์นางผมหอม

ปรางค์นางผมหอม
(จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ)
พระที่นั่งไกรสรสีหราช

พระที่นั่งไกรสรสีหราช
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
สระแก้ว

สระแก้ว
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พระปรางค์สามยอด

พระปรางค์สามยอด
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์

พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
ประเพณีใส่กระจาด

ประเพณีใส่กระจาด
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
ประเพณีถวายสลากภัต

ประเพณีถวายสลากภัต
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
เมืองโบราณซับจำปา

เมืองโบราณซับจำปา
(จ.ลพบุรี อ.ท่าหลวง)
พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่

พิพิธภัณฑ์ทหารปืนใหญ่
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
พิพิธภัณฑ์ลิง

พิพิธภัณฑ์ลิง
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
(จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนหลุมข้าว
(จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง)
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)