พิพิธเมืองคนดี

พิพิธเมืองคนดี

พิพิธเมืองคนดี

ประชากร จำนวน: 6874 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธเมืองคนดี ศูนย์การเรียนรู้ “พิพิธเมืองคนดี” เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ
 
ภายในอาคารจะนำเสนอในรูปแบบภาพบนฝาผนัง นำเสนอในลักษณะหนังสืออิเล็กโทรนิค ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ที่เยี่ยมชมทุกเพศ ทุกวัย ได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นส่วนๆคือ ส่วนแรก เป็นการแสดงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานีถึง 15 ครั้งด้วยกัน
 
ถัดไปจะเป็นส่วนแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เล่าเรื่องตั้งแต่การปรากฏหลักฐานของการตั้งเมืองโบราณในดินแดนแถบนี้ ซึ่งก็มีเมืองเวียงสระ เมืองท่าทอง เมืองท่าขนอน เมืองพุนพิน และเมืองไชยา เล่าถึงความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรสยามตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี วิวัฒนาการของการจัดการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน
 
บันทึกสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวสุราษฎร์ธานีทุกคนควรเข้ามาเรียนรู้ คือเหตุการณ์การเสด็จประพาสเกาะสมุย เกาะพงัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเหตุการณ์การเสด็จมาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามจังหวัดนี้ว่า “สุราษฎร์ธานี” และตั้งชื่อแม่น้ำหลวงให้ใหม่ว่า “แม่น้ำตาปี”
 
พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานสำคัญที่เป็นหลักฐานของความเจริญรุ่งเรือง ของอารยธรรมศรีวิชัยที่ปรากฏในดินแดนแถบนี้ และยังเป็นร่องรอยที่บอกเล่าถึงความเก่าแก่ของเมืองไชยา ที่ชาวไชยาได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่มาแล้วเป็นพันปี โดยเฉพาะในเขตสันทรายไชยาอันเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณไชยา ที่ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกเช่นโบราณสถานวัดแก้ว วัดหลง และที่วัดเวียง
 
และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของปรัชญาเมธีศรีสุราษฎร์ คนดีของแผ่นดินที่โลกยกย่อง พุทธทาสภิกขุ ภิกษุผู้ประกาศตนเป็นทาสของพุทธองค์ ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตศึกษาจนเข้าใจในธรรม และน้อมนำธรรมะของพระศาสดา มาเรียบเรียงเป็นคำสอนที่เข้าใจง่าย เพื่อทุกคน ชนทุกชาติ ได้เข้าถึงในหลักธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างแท้จริง
 
กิจกรรมที่น่าสนใจในพิพิธเมืองคนดี เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติเมืองที่ข้าม พระบรมธาตุไชยา ท่านพุทธทาสภิกขุ และสวนโมกขพลาราม
 
การเดินทาง พิพิธเมืองคนดี ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานจุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
มือถือ มือถือ: 0816066208
พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์
คำค้น คำค้น: พิพิธเมืองคนดี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(32)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(6)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(8)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(9)

น้ำตก น้ำตก(34)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(8)

ถ้ำ ถ้ำ(18)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(11)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(30)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(16)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(10)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(8)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(1)