นราธิวาส

นราธิวาส

  • จังหวัดนราธิวาส
  • จังหวัดนราธิวาส
ประชากร จำนวน: 57766 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ Lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่
คำขวัญ คำขวัญ: ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีความงามทางวัฒนธรรมแบบมุสลิม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้ามาแต่อดีต ปัจจุบันเป็น 1 ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Growth Triangle Development Project)
 
นราธิวาส มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาเนิ่นนาน
 
จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ประมาณ 2,797,143.75 ไร่ หรือ 4,475 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทย และที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ ๔ สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก
 
แต่เดิมบ้านบางนรา หรือมะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนรา ใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานี
 
กระทั่งปี พ.ศ. 2449 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บ้านบางนราเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทะเลคึกคักมาก จึงมีการย้ายที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ อำเภอบางนรา ส่วนท้องที่เมืองระแงะเดิมเป็นอำเภอตันหยงมัส และยกฐานะอำเภอบางนราเป็นเมืองบางนรา มีอำเภอในเขตปกครอง คือ อำเภอบางนรา อำเภอตันหยงมัส อำเภอสุไหงปาดี กิ่งอำเภอยะบะ และกิ่งอำเภอโต๊ะโมะ ในปี พ.ศ. 2452 เมืองบางนราได้รับโอนอำเภอตากใบตามสนธิสัญญาที่ทำกันระหว่างกรุงสยามกับประเทศอังกฤษ และรับโอนอำเภอยี่งอจากเมืองสายบุรีมาอยู่ในเขตปกครอง
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อเสด็จมาถึงเมืองบางนรา ทรงพระราชทานพระแสงศัสตราแก่เมืองบางนรา และทรงดำริว่า บางนรานั้นเป็นชื่อตำบลบ้าน สมควรจะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป จึงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนราเป็นเมืองนราธิวาส (ที่อยู่ของผู้ยิ่งใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2458
 
จังหวัดนราธิวาส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ อำเภอสุคิริน อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง
แผนที่ นราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส
คำค้น คำค้น: นราธิวาสเที่ยวนราธิวาส ที่เที่ยวนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เที่ยวจังหวัดนราธิวาส สถานที่ท่องเที่ยวนราธิวาส สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส แผนที่นราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส ข่าวนราธิวาส ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ท้องถิ่นนราธิวาส จ.นราธิวาส ประวัติจังหวัดนราธิวาส
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนราธิวาส(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ตากใบ(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บาเจาะ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ยี่งอ(10)

https://www.lovethailand.org/อ.ระแงะ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.รือเสาะ(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสาคร(6)

https://www.lovethailand.org/อ.แว้ง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สุคิริน(14)

https://www.lovethailand.org/อ.สุไหงโกลก(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สุไหงปาดี(9)

https://www.lovethailand.org/อ.จะแนะ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.เจาะไอร้อง(3)