วัดเมืองเล็น

วัดเมืองเล็น

วัดเมืองเล็น

ประชากร จำนวน: 465 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองเล็น เลขที่ 62 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของลำน้ำน่าน ระหว่างวัด ท่าช้าง และวัดดอนแก้ว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร
 
วัดเมืองเล็น สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย โฉนดที่ดินตั้งวัด เลขที่ 15517 เล่มที่ 156 หน้า 17 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ออก ณ วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2526
 
อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 1 เส้น 7 วา จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ ประมาณ 1 เส้น 10 วา จดถนนมะโน ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 6 วา จดถนนมะโน ทิศตะวันตก ประมาณ 1 เส้น 6 วา จดถนนสาธารณะ  
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย พระอุโบสถ/วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ หอระฆัง ห้องสมุด ศาลาโรงครัว พิพิธภัณฑ์เรือแข่ง โบราณพื้นเมืองน่าน ปูชนียวัตถุ พระพุทธประธาน ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 72 นิ้ว ยาว 109 นิ้ว
 
วัดเมืองเล็น ก่อสร้างวัด พระพุทธศักราชล่วงไปแล้ว 2440 พระวัสสาฯ (ปี) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2527 เขตวิสุงคามสีมาฯ กว้าง 30 เมตร  ยาว 60 เมตร  
 
การบริหาร และการปกครองในอดีต พระถนอม กิตฺติสาโร - พระวินัย พุทฺธวิริโย - พระอธิการสุวิทย์ จิตฺตปสาโท - พระอธิการมงคลทวี เตชวณฺโณฯ
 
การบริหารจัดการ และการปกครองในปัจจุบัน วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยพระครูนิเทศนันทวุฒิ (จต.ชอ.)
 
วัดเมืองเล็น ในอดีตสมัยโบราณกาลผ่านมานานนัก ไทยกับพม่าได้ทำสงครามกันบ่อยครั้ง ชาวม่าน (พม่า) หมู่บ้าน เมืองโกเมืองเล็นประเทศพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองน่าน โดยยกกองทัพเป็นพลช้างและได้มาพักทัพอยู่ ณ บริเวณชุมชนบ้านเมืองเล็นในปัจจุบัน  
 
ในการยกทัพมาแต่ละครั้งใช้เวลานานพอสมควร ชาวม่านจึงได้ทำกสิกรรมการทำนา ณ "ทุ่งเมืองเล็น" ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเกษตรน่านในปัจจุบัน และท่าน้ำน่านที่ชาวม่านเมืองโก-เมืองเล็นนำช้างลงอาบเล่นน้ำ จึงเรียกขานกันว่า "บ้านท่าช้าง"
 
และ กองทัพม่านการนำพลทัพโดยเจ้าพญาเมืองเล็น ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างวัดขึ้นในสมัยนั้น และได้สร้างในปีพุทธศักราชใดนั้น ไม่ปราแน่ชัด แต่ก็มีนามเรียกขานเล่าสืบต่อๆกันมาว่า "วัดเมืองเล็น" (วัดพญาเมืองเล็น - วัดเจ้าหลวงเมืองเล็น) ตราบจนถึงปัจจุบัน
มือถือ มือถือ: 0929892326
แผนที่ วัดเมืองเล็น แผนที่วัดเมืองเล็น
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเมืองเล็น
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)