หน้าหลัก > ภาคตะวันออก > จ.ชลบุรี > อ.บางละมุง > ต.โป่ง > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา


ชลบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

Rating: 2.6/5 (48 votes)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
 
ความเป็นมา ในปี 2530 ดร. ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัท ทองถาวร อุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่กระทรวง การคลังเพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์การวิจัย และการฝึกอบรม การให้บริการและวิชาการแก่สังคมและดำเนินการที่เป็น ประโยชน์แก่สาธารณะ
 
ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา และการบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์และมีพื้นที่ค่อนข้าง จำกัดและแออัดอยู่แล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น
 
เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนและมีแนวโน้ม เป็นชุมชนเมืองโดยเฉพาะย่านพักอาศัยจะขยายตัวมาสู่พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ จะย้ายออกไปตั้งในภูมิภาคมากขึ้น จึงไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาใน ด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จำเป็นต้องมี ปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้พิจารณาที่ดินที่มี อยู่เพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคต คือ ที่ดินบริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งได้มีการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาไว้

เว็ปไซต์ : www.pattayacenter.tu.ac.th

โทร : 03825905055

มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่ม: มหาวิทยาลัยของรัฐ

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ปีที่แล้ว

แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางละมุง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีราชา(1)