มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ประชากร จำนวน: 3977 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (7 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแกประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มมาจากโรงเรียนเทคนิค สิทธิธรรม
 
และในปี พ.ศ. 2526 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินรอยตามในการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน ตราบจนทุกวันนี้โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิม
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้ดำเนินการก่อตั้ง วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สภาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเอกสาร และหลักฐานแสดงความพร้อมด้านต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็น "มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ สาขาการจัดการ (นานาชาติ) สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขานิเทศศาสตร์
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 2 สาขา ได้แก สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาชีพครูระดับปริญญาโท มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาการเมืองการปกครอง และสาขาบริหารธุรกิจและในระดับปริญญาเอกมี 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารกาศึกษา และสาขาวิชาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 12 ไร่ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการกีฬาบริการแก่นักศึกษา ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนประมาณ 4,000 คน และนักเรียนของโรงเรียนโปลีฯ มีจำนวนประมาณ 5,000 คน
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.umt.ac.th
โทร โทร: 045283770-3
แฟกซ์ แฟกซ์: 045283773
แผนที่ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น แผนที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอุบลราชธานี(2)