อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

ประชากร จำนวน: 4486 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง เพื่อพัฒนาตามความต้องการของราษฎร สำหรับแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของราษฎร ทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ การเมือง โดยเน้นให้เป็นแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน และปัจจัยพื้นฐานในการใช้การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของราษฎร
 
สภาพทั่วไปของตำบลหนองห้างเป็นที่สูงทางทิศเหนือของตำบล ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450 เมตร ลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบลซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 170 เมตร ทำให้สภาพพื้นที่ของตำบลเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านคือ ลำห้วยม่วง ประชากรมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายแบบชุมชนพึ่งตนเอง
 
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร (ทำนา) โดยฤดูฝนจะปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 ข้าวหอมมะลิ พื้นที่การเกษตรของราษฎรต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดประมาณ 2,900 ไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,419.995 ลบ.ม./ ปี
 
อ่างเก็บน้ำเดิมมีความจุเล็กเก็บกัก 560,000 ลบ.ม. (ระดับเก็บกัก+194.50) และระดับหลักทำนบ+196.50 ซึ่งจะเห็นได้ว่าศักยภาพน้ำต้นทุนเอื้ออำนวยให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้จึงทำการปรับปรุงโดยการระดับเก็บกักน้ำ เพื่อเพิ่มความจุอ่าง ประกอบกับเป็นวิธีการชะลอน้ำด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อเก็บสะสมน้ำไว้ใต้ผิวดินส่วนหนึ่ง
คำค้น คำค้น: อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(3)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(21/72)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(5)

น้ำตก น้ำตก(4)

ถ้ำ ถ้ำ(2)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)