หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.ลำพูน

ลำพูน

ลำพูน


จำนวน : 486,304คน

คำขวัญ :พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดไม่ใหญ่ ในภาคเหนือที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เล็กตามพื้นที่ แต่กลับมีความยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในดินแดนล้านนา เดิมลำพูนมีชื่อว่า นครหริภุญไชย โดยคาดว่าสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1200
 
โดยมีฤาษีวาสุเทพเป็นผู้นำ และได้เกณฑ์พวกละว้า หรือเมงคบุตร โดยล่องเรือลงมาจากต้นแม่น้ำปิง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ต่อมาเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระนางจามเทวี พระธิดาแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองเป็นพระองค์แรก
 
ต่อมานครหริภุญไชยก็ได้มีกษัตริย์ครองเมืองสืบต่อมาอีกหลายพระองค์ยาวนานมากกว่า 600 ปี ก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา และต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านานกว่า 200 ปี
 
จนมาถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าสำเร็จ จนในที่สุดได้ครองเมืองเชียงใหม่ แล้วให้เจ้าคำฟั่น น้องชายครองเมืองลำพูน
 
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองลำพูนตกต่ำลงจนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมา จนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร และได้ยกฐานะเป็นจังหวัดลำพูนจนถึงปัจจุบัน
 
ลำพูน ในปัจจุบันมีศักยภาพด้านการการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก หล่อหลอมมด้วยวัฒนธรรม และประเพณีภาคเหนืออันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีอาหารภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง แหล่งท่องเที่ยวมีทั้งวัดวาอาราม เจดีย์ที่เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ อันมีลวดลายอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งยังมีงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ เช่น ผ้าไหมยกดอก
 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ปลูกลำไย แหล่งปลูกกระเทียม แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ ส่วนด้านอุตสาหกรรม ลำพูนนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพราะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน และมีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่
 
ทิปส์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูนในประเทศไทย
- ในการเข้าชมนมัสการพระธาตุหริภุญไชย นักท่องเที่ยวควรแต่งกายให้สุภาพ ผู้หญิงห้ามนุ่งกางเกง และกระโปรงสั้น เข้าไปนมัสการพระธาตุ
 
- การล่องเรือเที่ยวลำน้ำปิง นักท่องเที่ยวควรเตรียมแว่นดากันแดด ครีมกันแดด  หมวก ขนม และน้ำดื่มไปด้วย เพราะอาจต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับถึง 2 ชั่วโมง และควรสวมเสื้อชูชีพไว้ตลอดการเดินทาง
 
- แหล่งทอผ้ายกดอก นับเป็นหัตถกรรมที่มีผีมือเยี่ยมของจังหวัดลำพูน ได้แก่ ผ้าทอบ้านศรีเมืองยู้ ผ้าทอบ้านเวียงยอง โดยมีให้เลือกทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทั้งแบบเป็นผืน หรือแบบตัดเย็บเป็นชุดสำเร็จ และเครื่องใช้แบบต่าง ๆ เช่น กล่องกระดาษทิชชู กระเป๋า ย่าม เป็นต้น

แผนที่จังหวัดลำพูน

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(8)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(91/383)

มัสยิด มัสยิด(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(13)

น้ำตก น้ำตก(3)

ถ้ำ ถ้ำ(4)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)