วัดบ้านด่าน

วัดบ้านด่าน

วัดบ้านด่าน

ประชากร จำนวน: 228 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวบุรีรัมย์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านด่าน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 วัดมีเนื้อที่ในปัจจุบันรวม 14 ไร่ 6 งาน 27 ตารางวา
 
วัดบ้านด่าน ริเริ่มก่อสร้างวัดครั้งแรกโดยอาศัยศรัทธาของนายแรม มุกดารัมย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้านขณะนั้น) และนายครัน วงศ์จันทร์ ผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา เพื่อให้เป็นที่ก่อสร้าง โดยครั้งแรกได้นิมนต์อาจารย์ทุย ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมิ่ง วัดบ้านโคกวัดขณะนั้นมาเป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้นำพาญาติโยมในการพัฒนา ก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ สืบเรื่อยมาโดยลำดับ
 
การบริหาร และการปกครอง พระมหาบุญเรือง ปัญญาวชิโร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 วัดบ้านด่าน ได้ดำเนินการปรับปรุง บูรณปฏิสังขรณ์ พร้อมทั้งวางแผนดำเนินการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ  เช่น
 
การอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดในช่วงก่อน และหลังทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทั้งในและนอกพรรษาตลอดมากระทั่งถึงปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนแผนกธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
 
เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไป โดยร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านดาน และวิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยเปิดทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 
เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไป โดยร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านดาน และวิทยาลัยการอาชีพสตึก โดยเปิดทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
แผนที่ วัดบ้านด่าน แผนที่วัดบ้านด่าน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ้านด่าน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 1 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(14)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76/716)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(14)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

สนามกีฬา สนามกีฬา(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)