พิจิตร

พิจิตร

  • จังหวัดพิจิตร
  • จังหวัดพิจิตร
ประชากร จำนวน: 66670 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ Lovethailand.org : สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่
คำขวัญ คำขวัญ: เมืองชาละวัน แข่งขันเรือยาว ข้าวเจ้าอร่อย ส้มท่าข่อยรสเด็ด หลวงพ่อเพรชรวมใจ บึงสีไฟลือเลื่อง ยอดพระเครื่องหลวงพ่อเงิน

จังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านทางตอนล่างของภาคเหนือ โดยอยู่ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก ในตัวเมืองมีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ชื่อของเมือง "พิจิตร" โดยมีความหมายว่า เมืองงาม หล่อหลอมด้วยวัฒนธรรม และประเพณีภาคเหนืออันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีอาหารภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง ที่แฝงไปด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับเป็นที่เที่ยวภาคเหนือในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาด
 
จังหวัดพิจิตร นับเป็นเมืองที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่มีปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และศิลาจารึกหลักที่ 8 ของพระยาลิไท โดยเรียกเมืองนี้ว่า “เมืองสระหลวง” โดนขณะนั้นมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย
 
ต่อมาในสมัยของกรุงศรีอยุธยา เมืองนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองโอฆบุรี” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองในท้องน้ำ” และเป็นที่ประสูติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ สมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา
 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรเป็นเพียงเมืองขนาดเล็ก และมีเจ้าเมืองปกครอง เช่น เมืองอื่น ๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งอยู่ที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ เพราะขณะนั้นแม่น้ำน่านเร่มตื้นเขินขึ้นมากแล้ว ต่อมาคลองเรียงจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำน่านไป
 
ปัจจุบันในบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังคงมีโบราณสถานตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่ง นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังเป็นถิ่นกำเนิดของนิทานพื้นบ้านเรื่อง “ไกรทอง” อันโด่งดังอีกด้วย
แผนที่ พิจิตร แผนที่จังหวัดพิจิตร
คำค้น คำค้น: พิจิตรเที่ยวพิจิตร ที่เที่ยวพิจิตร จังหวัดพิจิตร เที่ยวจังหวัดพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวพิจิตร สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร แผนที่พิจิตร แผนที่จังหวัดพิจิตร พระเครื่องเมืองพิจิตร ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ข่าวพิจิตร
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 8 ปีที่แล้ว

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองพิจิตร(18)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทรายพูน(4)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ประทับช้าง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ตะพานหิน(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางมูลนาก(5)

https://www.lovethailand.org/อ.โพทะเล(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สามง่าม(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับคล้อ(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สากเหล็ก(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงนาราง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดงเจริญ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.วชิรบารมี(1)