หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์

นครสวรรค์


จำนวน : 1,073,495คน

คำขวัญ :เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

นครสวรรค์ นับเป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานปรากฏตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จึงนับเป็นเครื่องยืนยันถึงแหล่งทำกิน ของแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 
ในสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา นครสวรรค์จัดเป็นเมืองหน้าด่าน และจุดพักทัพที่สำคัญในการทำสงครามศึกทั้งกับพม่า และหัวเมืองฝ่ายเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างภาคกลางกับภาคเหนือ ที่จะขนส่งมาทางเรือ โดยผ่านแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ที่ไหลมารวมกันเป็นต้นสายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากน้ำโพ
 
ประเทศไทยจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของราชการ จึงได้ยุบการปกครองแบบมณฑล โดยยกฐานะเป็นจังหวัดนครสวรรค์ และได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เรื่อยมา จนปัจจุบันนครสวรรค์ ได้กลายเป็นเมืองธุรกิจการค้า และศูนย์กลางการคมนาคม เปรียบเสมือนประตูบานใหญ่สู่ภาคเหนือตอนบน
 
นครสวรรค์ มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย มีบึงบอระเพ็ด เป็นบึงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติที่สำคัญ พบพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 148 ชนิด เช่น ปลาชะโด ปลาช่อน ปลาแดง ปลาเสือตอ และปลาเค้า
 
นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้น้ำทั้งหมดมากกว่า 93 ชนิด เช่น ผักตบชวา ดีปลีน้ำ ธูปฤาษี บัวหลวง บัวแดง และสาหร่ายไฟ จึงนับเป็นแหล่งอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญ และมีชื่อเสียงของจังหวัด หล่อหลอมมด้วยวัฒนธรรม และประเพณีภาคเหนืออันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีอาหารภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง
 
ทิปส์ท่องเที่ยวภาคเหนือ
- การล่องเรือเที่ยวบึงบอระเพ็ด ควรเป็นช่วงเช้า เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะสามารถพบเห็นนกได้ง่าย อาจพบนกหายากอย่าง เช่น นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ในเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม โดยปกติจะมีนกเป็ดน้ำอพยพเป็นจำนวนมาก ดังนั้นควรเตรียมขนม และเครื่องดื่มไปด้วย เผื่อหิวระหว่างการเดินทาง
 
- เลือกซื้อขนมโมจิ  ควรตรวจสอบตรา อย. โดยดูวันผลิต วันหมดอายุ ให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อ เนื่องจากมีผู้ผลิตขนมโมจิมากมายหลายร้าน ทำให้บางครั้งขนมอาจเหลือค้างจนอาจหมดอายุ
 
- กิจกรรมเดินป่าขึ้นยอดดอยโมโกจู โดยปกติจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นยอดเขาได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง เพราะเส้นทางสมบุกสมบัน และอาจต้องใช้เวลาเดินหลายวัน

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(6)

น้ำตก น้ำตก(1)

ถ้ำ ถ้ำ(8)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)