มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประชากร จำนวน: 1956 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนครปฐม

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกันได้วางรากฐานสถาบันการศึกษา
 
ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อยอดมาถึงมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2526 ในชื่อแรก จัดตั้งว่า “วิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เปิดดำเนินการสอนปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
เป็นหลักสูตรแรก เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีที่ทำการอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างที่ทำการถาวร และย้ายมาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้
 
เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยคริสเตียน" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีบางสาขาวิชาที่ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.christian.ac.th
โทร โทร: 034229480
แฟกซ์ แฟกซ์: 034229499
แผนที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน แผนที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครปฐม(1)