ดอยผาช้าง

ดอยผาช้าง

ดอยผาช้าง

ประชากร จำนวน: 10569 คน  Share Facebook  
Rating: 4.4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06:00 - 18:00 น.
 
ดอยผาช้าง ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนเหนือ หมู่ 16 เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ จำนวน 3 ลูก โดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา อยู่ในพื้นที่บ้านดอน หมู่ 8 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอำเภอเวียงชัย ประมาณ 12 กิโลเมตร
 
และห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่บนถนนสายหัวดอย - บ้านดอน - พญาเม็งราย - ต้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ช่วงกิโลเมตรที่ 18 ถึง 19) จากถนนใหญ่เข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร
 
ก็จะถึงบริเวณผาช้างดอนศิลา แต่เดิมไม่มีถนนเข้าถึงสถานที่ดังกล่าว การเดินทางต้องเดินเท้าเลียบไปตามคันนา ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้ทำการตัดถนนลงดินลูกรัง เข้าถึงบริเวณผาช้าง โดยใช้งบประมาณเป็นเงิน 300,000 บาท
 
โดยเมื่อกลางเดือนมกราคม 2549 ที่ผ่านมาได้มีพิธีบวชดอยผาช้างขึ้น ที่ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย โดยมีนายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมนายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์
 
นายอำเภอเวียงชัย และชาวบ้าน คณะสงฆ์ สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้นำความเชื่อทางพุทธศานา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ “โครงการ รักธรรมมะ รักษ์ธรรมชาติ ” และได้นำจีวรยาวประมาณ 30,000 เมตร (3 กิโลเมตร) ห่มให้กับดอยผาช้าง และอันเชิญพระพุทธรูป "นวล้านตื้อ" ขึ้นไปประดิษฐานบนยอดดอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
2.ส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
 
3.อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
 
4.เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
 
5.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน วัด และประชาชนทั่วไป
 
6.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ชุมชน
 
ดอยผาช้าง เป็นภูเขาหินปูน มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมไม่มากนัก ส่วนมากจะเป็นประเภทเถาวัลย์ และไม้เบญจพรรณขนาดเล็ก และยังมีต้นจันผา ซึ่งขึ้นบริเวณหน้าผาเป็นแห่ง ๆ
 
บริเวณดอยผาช้างยังมีถ้ำอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำพระ ถ้ำปลา ถ้ำค้างคาว ซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีน้ำลอดผา บริเวณดอยผาช้างมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 80 ไร่ ในอนาคตอันใกล้นี้ "ดอยผาช้าง" จะเป็๋นสถานที่ออกกำลังกายที่มหัศจรรย์
 
อ่างเก็บน้ำแม่ตาก ตั้งอยู่บริเวณ บ้านดอยงาม หมู่ 6 อ่างเก็บน้ำแม่ต๊ากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน ที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 9,000,000 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการเกษตรกรรม
 
พื้นที่ตั้งอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ และหมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา เป็นสถานที่ที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งหาปลา และเกษตรกรรม
 
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะฤดูร้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก มีชาวบ้านมาตั้งร้านค้าขายของเป็นจำนวนมากเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ห่างจากดอยผาช้างประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอเวียงชัยประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 29 กิโลเมตร
แผนที่ ดอยผาช้าง แผนที่ดอยผาช้าง
คำค้น คำค้น: ดอยผาช้าง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(7)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(3)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(38)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(9)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(14)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(18)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(13)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(16)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(6)

ถ้ำ ถ้ำ(8)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(10)

ทะเล และหาด ทะเล และหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(2)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(1)