ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ

ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ

ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ

ประชากร จำนวน: 4197 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ในงานนมัสการพระบรม สารีริกธาตุ เป็นความเชื่อที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งปรากฏความว่า คราวหนึ่งหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้ได้ 3 พรรษา เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ชาวเมืองเวสาลีผู้คนเกิดภัยพิบัตินานาประการ เกิดโจรผู้ร้ายเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ ไม่เว้นแม้แต่สมณพราหมณ์ผู้ทรงศีล ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก
 
เมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปเท่านั้น ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็พลันหายไปสิ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่เป็นเช่นนี้มิใช่ความอัศจรรย์ แต่เป็นเพราะอานุภาพ แห่งบุญบารมีที่พระองค์เคยเอาผ้าประดับบูชาเจดีย์ในอดีตชาติ ส่วนประเพณีตักบาตรดอกไม้ ตามความเชื่อของชาวพุทธ การตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง
 
โดยปรากฏตามพุทธตำนานว่าพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์กรุงราชคฤห์ ทรงโปรดปรานดอกมะลิมากในแต่ละวันจะรับสั่งให้นายมาลาการ นำดอกมะลิมาถวายวันละ 8 กำมือ วันหนึ่งขณะที่นายมาลาการกำลังเก็บดอกมะลิได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อีกจำนวนหนึ่ง เสด็จออกบิณฑบาต นายมาลาการสังเกตเห็นฉัพพรรณรังษีฉายประกายรอบพระวรกาย
 
ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา พระพุทธองค์อย่างยิ่ง นายมาลาการตัดสินใจนำดอกมะลิถวายแด่พระพุทธเจ้า พร้อมกันนั้นได้ตั้งจิตอธิฐานว่า ข้าวของทุกสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทรงมอบให้เพียงยังชีพในภพนี้เท่านั้น แต่การนำดอกไม้ถวายบูชาแด่พระพุทธองค์
 
สร้างอานิสงส์ ได้ทั้งภพนี้และภพหน้า หากถูกประหารชีวิตเพราะไม่ได้ถวายดอกมะลิก็ยินยอม แต่หลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ กลับพอพระราชหฤทัยเป็นอันมากและได้ปูนบำเหน็จรางวัล นับแต่นั้นมาชีวิตนายมาลาการก็อยู่เย็น เป็นสุขตลอดมา
 
การเดินทาง วัดหัวยาง ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
แผนที่ ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ แผนที่ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ
คำค้น คำค้น: ประเพณีห่มผ้าพระธาตุ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(2)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(21/76)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(1)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)