วัดภคินีนาถวรวิหาร

วัดภคินีนาถวรวิหาร

วัดภคินีนาถวรวิหาร

ประชากร จำนวน: 17190 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดภคินีนาถวรวิหาร เป็นวัดโบราณมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดบางจาก” เพราะตั้งอยู่ปากคลองบางจาก ชาวบ้านย่านนั้นมักจะเรียกว่า “วัดนอก” เพราะคู่กับวัดใน  คือ วัดเปาโรหิตย์ วัดทอง และวัดสิงห์  
 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ฯ  พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดภคินีนาถ”  โดยมีฐานะศักดิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นักปราชญ์ทางโบราณคดี  สันนิษฐานจากวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่  คือวิหาร เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
 
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงเทพยวดี พระราชธิดาองค์น้อยของรัชกาล ที่ 1 ทรงสถาปนาใหม่ สร้างเสร็จแต่พระอุโบสถหลังเดียว หมื่นพินิจพลภักดิ์ (ชิด  พงษ์จินดา)  เล่าว่ามีการเปรียญอีกหลังหนึ่ง อยู่ด้านเหนือของกุฏิตำหนักชำรุดและรื้อสมัย พระครูวิสุทธิสังวร (ผ่อง)  แล้วปลูกใหม่
 
ยื่นออกไปทางทิศตะวันออก อันเป็นที่งอกริมแม่น้ำ คือ การเปรียญหลังปัจจุบันนี้ ซึ่งก็ทรุดโทรมใช้ไม่ได้แต่ยังไม่รื้อแล้วเปลี่ยนอุโบสถหลังเดิมเป็นวิหารคือหลังที่ยังอยู่ในขณะนี้ ใช้พระอุโบสถหลังใหม่ตั่ง แต่นั้นมาการสถาปนาและทรงสร้างพระอุโบสถในครั้งนั้น มีขนาดยาว 1 เส้น 8 วา 2 ศอก 
 
พระประธาน หน้าตักกว้าง 5 ศอก สูง 7 ศอก  พระอุโบสถมีพระระเบียง (วิหารคต) รอบพระอุโบสถ  พระระเบียงสร้างยกฐานขึ้นเป็นอาสนสงฆ์โดยรอบ  เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป 80 องค์  มีผู้สันนิษฐานกันว่า  พระอุโบสถหลังนี้น่าจะสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1
 
บางท่านว่าน่าจะป็นรัชกาลที่ 2 และบางท่านว่าควรจะเริ่มในรัชกาลที่ 1 แล้วมาเสร็จในรัชกาลที่ 2  ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นได้ทั้ง 3 อย่าง จึงขอนำประวัติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นั้น มากล่าวไว้ในที่นี้เพื่อผู้อ่านสันนิษฐานเอาเอง สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงเทพยวดี  
 
มีพระประสูติกาล พ.ศ. 2320 ปีระกา เป็นที่ 10 ในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี  พระนามเดิมว่า “เอี้ยง” หรือ “นกเอี้ยง” พระชนมายุได้ 5 พรรษา บิดาปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงประภาวดี หรือประไพวดี  
 
ต่อมาทรงกรมฯ เป็นกรมขุนและกรมหลวงเทพยวดีโดยลำดับ ทรงมีพระชนม์ในรัชกาลที่หนึ่ง 27 ปี  ในรัชกาลที่ สอง 14 ปี สิ้นพระชนม์ก่อนรัชกาลที่สอง 1 ปี ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า ถวายพระเพลิงเสร็จในปีนั้น
 
รัชกาลที่ 2 ก็ประชวนสวรรคตในปีพ.ศ.  2367 เป็นเวลาเข้าพรรษาแล้ว 11 วันเปลี่ยนแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติ พอออกพรรษาเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐิน วัดบางจากมีรับสั่งให้รื้อ พระตำหนักของสมเด็จกรมหลวงเทพยวดีมาปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาส  และให้เปลี่ยนนามวัดบางจาก เป็นวัดภคินีนาถ (เดิมเขียน เป็น วัดภคินีนาฏ)
 
เมื่อรัชกาลที่ 1 สวรรคต สมเด็จฯ มีพระชนม์ 32 โดยปี และในรัชกาลที่ 2 อีก12ปี พระองค์มีพระชนม์ 47 พรรษา เนื่องด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิง  กรมหลวงเทพยวดี  ไม่มีพระโอรสพระธิดาจะสืบวงศ์สกุล เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว จึงเท่ากับขาด ทายาทที่จะรับเป็นพระภาระสืบต่ออย่างแข็งขัน  
 
จึงตกเป็นภาระของเจ้าอาวาสแต่ละองค์ คอยชักชวนแนะนำ พระเณร ทายกทายิกาให้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์กันเป็นส่วนใหญ่  ตกลงว่าวัดภคินีนาถ คงจะขึ้นๆ ลงๆ ไปตามความสามารถ และความเอาใจใส่ของเจ้าอาวาสแต่ละองค์
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: watpknm.ueuo.com
แผนที่ วัดภคินีนาถวรวิหาร แผนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดภคินีนาถวรวิหารวัดภคินีนาถ วัดบางจาก วัดนอก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(22)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(8)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(19)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(20)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)