หน้าหลัก > ภาคกลาง > จ.เพชรบุรี > อ.หนองหญ้าปล้อง > ต.หนองหญ้าปล้อง > วัดหนองหญ้าปล้อง


เพชรบุรี

วัดหนองหญ้าปล้อง

วัดหนองหญ้าปล้อง

Rating: 3/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าหล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ
 
อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2419 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2520 เป็น อาคารไม้ กุฏิ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 1 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร ส้รางเมื่อ พ.ศ.2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ.2536 เป็นอาคารเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูป 20 องค์
 
วัดหนองหญ้าปล้อง ตั้งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง นำโดยกำนันลิศรีทัศ เป็นผู้นำได้พร้อมใจกันจัดสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูบรรพต ประชาวลัย  รูปที่ 2 พระปลัดผง จนทสุวณโณ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2519 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2535

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองหญ้าปล้อง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)