วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)

ประชากร จำนวน: 7800 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของ จังหวัดเพชรบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นโบราณสถานประกาศให้ขึ้นทะเบียน  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่องค์หนึ่งในจำนวน 4 องค์ ที่มีอยู่ในเมืองไทย มีความยาว ถึง 43 เมตร ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง
 
เชื่อกันว่าสร้างด้วยฝีมือสกุลช่างในสมัยอยุธยาหมอนหนุนของพระพุทธไสยาสน์ องค์นี้มีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเดิมพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้สร้างหลังคาคลุมไว้
 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการซ่อมหลังคาใหม่ และสร้างผนังล้อมรอบองค์เป็นวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันมี ดร.พระมหาสมศักดิ์ ปุณฺณโชโต  เป็นเจ้าอาวาส  มีจำนวนพระภิกษุ 17  รูป  สามเณร 4  รูป (ปี 2551)
 
วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามไหศวรย์ (เขาวัง)ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นวัดเก่าแก่สันนิฐานว่ามีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่บนไหล่เขาสูงประมาณ  15 เมตร วางตัวไปตามแนวไหล่เขาเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ผนังทางด้านทิศเหนือใช้ส่วนหนึ่งของภูเขาผนังทางด้านทิศตะวันออกเจาะช่องประตู 1 ช่อง ผนังทางด้านทิศใต้เจ้าหน้าต่าง  2 ช่อง ภายในมี เสาขนาดใหญ่ จำนวน 10 ต้น
 
เป็นเสาแปดเหลี่ยม บัวหัวเสารูปบัวกลุ่มตั้งอยู่บนไหล่เขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารพระนอน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนฉาบปนตลอดทั้งอาคารรวมถึงหลังคาผนังด้านทิศตะวันออกเจาะประตู  1 ช่อง ผนังอีก  3 ด้านทึบ ด้านนอกเจาะเป็นซุ้มยอดแหลม ภาพเขียนบนผนัง ผนังด้านในฉาบปูนเรียบนนังมีภาพเขียน ด้านทิศเหนือตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเข้าประทับยืนพระหัตถ์ทรงแสดงปงประทานอภัย   มณฑปหลังนี้สร้างโดย พระครูสุชาติเมธาจารีย์(กุน)คงสร้างขึ้นก่อนปี 2456
 
เนื่องจากมีสถูปจำลองบรรจุอัฐิของท่านที่เก็บไว้ภายในมณฑป บริเวณฐานมีจารึกข้อความ "พระปลัดเทพ"ที่ใส่พระบรมธาตุพระครูสุชาติเมธาจารย์ (กุน)พระพุทธรูปทรงเครื่อง ประดิษฐานในวิหารขนาดเล็กอยู่ใกล้วิหารพระนอนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพรพุทธทรงเครื่อง ชฎาสูงทรงเทริดมีตุ้มหู
แผนที่ วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) แผนที่วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)วัดพุทธไสยาสน์ วัดพระนอน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)