หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หารแก้ว > วัดศรีล้อม


เชียงใหม่

วัดศรีล้อม

วัดศรีล้อม

Rating: 3.6/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีล้อม เลขที่  138 หมู่ 4 บ้านป่าแง๊ะ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2465 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2473 เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม
 
วัดศรีล้อม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2473 แต่เดิมเป็นอารามมานาน เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาศรัทธาชาวบ้านจะไปนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงมาจำพรรษา
 
พอออกพรรษาบางปีก็มีพระ บางปีก็ไม่มีพระ เป็นเช่นนี้อยู่หลายปี ในปี พ.ศ. 2465 คณะศรัทธาจึงได้นิมนต์ พระอิ่นคำ ขัตติโย จากวัดแม่กุ้ง มาอยู่จำพรรษา ปี พ.ศ. 2473 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีล้อม

โทร : 053822924

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีล้อม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)