หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองแก๋ว > วัดศรีสุพรรณ์


เชียงใหม่

 วัดศรีสุพรรณ์ (ชม 1729 ครั้ง)

วัดศรีสุพรรณ์

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีสุพรรณ์ เลขที่ 131 หมู่ 2 บ้านสันปูเลย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย 5 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้าง พ.ศ. 2300 พระครูปัญญาวัชราวุธ ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ์
 
วัดศรีสุพรรณ์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2300 โดยครูบาเจ้ามะโนวงศ์พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น ชื่อของวัดตามคัมภีร์ใบลาน เดิมชื่อ วัดศรีช่างเคิ่ง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2426 เปลี่ยนเป็น วัดหัวข่วงหลวง ปี พ.ศ. 2468 เปลี่ยนเป็น วัดหัวข่วง และปี พ.ศ. 2488 เปลี่ยนเป็น วัดศรีสุพรรณ์

โทร : 053426082

มือถือ : 0861167565

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีสุพรรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)