หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดโพธิพิชิต


เชียงใหม่

วัดโพธิพิชิต

วัดโพธิพิชิต

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิพิชิต เลขที่ 98 หมู่ 5 บ้านหนองควาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2375 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. 2475 พระอธิการสมบูรณ์ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดโพธิพิชิต
 
ในอดีตมีควายตัวหนึ่ง ลักษณะตัวเป็นสีทอง ชาวบ้านเรียกว่า “ควายคำ” หรือ “ควายทองคำ” ซึ่งอาศัยอยู่ที่ดอยคำ (วัดดอยคำในปัจจุบัน) ชอบมาลงเล่นน้ำในหนองน้ำในคืนวันเพ็ญเป็นประจำ
 
จนทำให้บริเวณนี้เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นพระวิหารของวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควาย) ชาวบ้านได้เรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองควายคำ” และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อหมู่บ้านเหลือเพียง “หนองควาย”ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนองควายในปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโพธิพิชิต

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)