หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดดอยเปา


เชียงใหม่

วัดดอยเปา

วัดดอยเปา

Rating: 2.2/5 (18 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอยเปา เลขที่ 113 หมู่ 5 บ้านป่าดอยเปา ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย 40 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2281 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536
 
วัดดอยเปา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2281 โดยสร้างขึ้นโดยชาวนาบ้านฟ่อน แต่หลายชั่วคนมาแล้ว พอตกมาถึงช่วงลูกหลานของชาวบ้านฟ่อน ได้เกิดความคิดขึ้นมาว่าวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ไกลหมู่บ้าน ขาดน้ำใช้สอยและเป็นป่าดงหนา จึงได้สร้างวัดใหม่ขึ้นในหมู่บ้าน โดยมีพระอธิการ สุริยะ สุริโย เป็นเจ้าอาวาส

โทร : 053426835

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอยเปา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)