หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดขุนเส


เชียงใหม่

วัดขุนเส

วัดขุนเส

Rating: 3.2/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขุนเส เลขที่ 110 หมู่ 8 บ้านขุนเส ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 4 ไร่  3 งาน 80 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536 พระครูวิสิฐธรรมจารี ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดขุนเส
 
นามวัดขุนสุธรรมสังการ เป็นทหารรักษาพระเสตังคมณี ซึ่งเป็นพระประจำพระองค์ของพระจามเทวี นครลำพูน พระจามเทวีเสด็จมาทางนี้ เพื่อที่จะไปชมดอยสุเทพ และเคยมาแวะพักบริเวณบ้านขุนเส นามวัด พระนางจามเทวีพระนามให้ ขุนสุธรรมสังการ จึงได้นามว่าขุนเส
 
ประมาณ 2466 พระชาญาเจ้าดารารัศมี ได้มาสร้าง วิหารและ กุฏิสงฆ์ถวายให้วัดขุนเส มีวิหาร กุฏิ ที่เจ้าดารารัศมีที่สร้างไว้ แต่ในปัจจุบันได้ถูกรื้อไปแล้ว แต่ยังมีบางส่วนเก็บไว้ บางส่วนก็จะมาดูของใหม่แทน ซึ่งมีความสวยงาม แต่บางส่วนก็มาดูเพดานที่ยังเก็บไว้อยู่

มือถือ : 0873014590

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดขุนเส

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)