หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.บ้านแหวน > วัดช่างคำ


เชียงใหม่

วัดช่างคำ

วัดช่างคำ

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่างคำ เลขที่ 121 หมู่ 5 บ้านช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2314 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2537 พระสมุห์ ทนุศักดิ์ สิริมังคโล เจ้าอาวาสวัดช่างคำ
 
วัดช่างคำหลวง สร้างมาแล้วเมื่อประมาณ 500 กว่าปี จากหลักฐานใบลาน คัมภีร์เก่า มีชื่อเรียกวัดนี้ว่า วัดช้างคำ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดช่างคำหลวง เริ่มแรกมีพระจำพรรษาอยู่ 2 รูป ชื่อ พระปัญญาแก้ว กับพระปัญญาน้อย ได้สร้างพระพุทธรูป ท่านละ 1 องค์ ต่อมาได้มีเจ้าอาวาสองค์ใหม่ ได้บูรณะวิหาร ศาลาการเปรียญใหม่ และสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่

โทร : 053431677

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดช่างคำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)